Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngô Minh SơnUy viên HĐQT Công ty - PTCC
03:42' CH - Thứ sáu, 31/03/2017

Ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex - (Công ty con Pand) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh đại hội

Tham dự Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông nắm giữ 300.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 - 2016; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 - 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017; Tờ trình về việc bổ sung và miễn nhiệm thành viên HĐQT.
Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với biểu quyết 100% số cổ phần của các cổ đông tham dự. Phát biểu tại đại hội, Ông Phan Thanh Hùng – Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu kiêm Chủ tịch HĐQT PTCC đã ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành và tập thể người lao động trong điều kiện khó khăn vẫn đoàn kết khắc phục đưa PTCC tiếp tục phát triển, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới PTCC cần gắn kết với các cổ đông để tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính, tạo thương hiệu và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cải thiện đời sống người lao động. Để phát triển thương hiệu PTCC cần chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán bộ thiết kế. Thực hiện quản trị công ty theo hướng minh bạch, tiết kiệm hiệu quả. Để đạt mục tiêu này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, người lao động trong công ty phải có sự nổ lực vượt bậc đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh như hiện nay.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Phan Thanh Hùng – Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu kiêm Chủ tịch HĐQT PTCC phát biểu tại Đại hội

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex - Cổ đông lớn của PTCC tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Hùng

HĐQT và BKS Công ty PTCC nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn