Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trần Thu NgaTrưởng ban Tổng Hợp HĐQT - Pland
10:30' SA - Thứ tư, 06/04/2016

Ngày 05 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông, đại diện cho 18.187.965 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 90,94 % vốn Điều lệ Công ty.
Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2016 - Các giải pháp thực hiện KH; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015; Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN 2014.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex - Bùi Ngọc Bảo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD những năm vừa qua và khẳng định Tập đoàn sẽ tạo điều kiện tối đa để Công ty ổn định trong việc phát triển hạ tầng xăng dầu. Đồng thời cũng nhận mạnh cấu trúc hoạt động của Công ty là con đường duy nhất để phát triển.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Pland đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Phan Thanh Hùng phát biểu tại Đại hội

Thư ký HĐQT – Trần Thu Nga đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội

Kế toán trưởng - Vũ Thị Thúy Điệp đọc Báo cáo tài chính

Thư ký Đại hội – Nguyễn Thị Thu Hương thông qua dự thảo nghị quyết, biên bản Đại hội

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn