Thông báo mời họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu ĐHCĐ

Plandpland
03:47' CH - Thứ năm, 23/03/2023

Ngày 04/04/2023 Tài liệu bổ sung:
Chương trình ĐH mới
Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 + Lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT
Thể lệ bầu cử + Phiếu bầu
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Ngày 23/3/2023 Tài liệu:

1. Chương trình ĐHĐCĐ 2023
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2023
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 - Kế hoạch SXKD 2023 (dự thảo)
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT (dự thảo)
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 31.12.2022 (đã được kiểm toán).
6. Báo cáo của BKS năm 2022 (dự thảo)
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (dự thảo)
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (dự thảo)
9. Báo cáo quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2022 (dự thảo)
10. Tờ trình thù lao HDQT và BKS 2023 (dự thảo)
11. Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (dự thảo)
12. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2023

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn